พระปิดตา หลวงพ่อบุญอุ้ม วัดป่าโนนแพง

พระปิดตา หลวงพ่อบุญอุ้ม วัดป่าโนนแพงพระปิดตา หลวงพ่อบุญอุ้ม วัดป่าโนนแพง

200 ฿
พระปิดตา หลวงพ่อบุญอุ้ม วัดป่าโนนแพงพระปิดตา หลวงพ่อบุญอุ้ม วัดป่าโนนแพง