เหรียญชินราช หลวงพ่อติ่ง วัดบางคา 2471 ฉะเชิงเทรา

ข้างเลี่อย
เหรียญชินราช หลวงพ่อติ่ง วัดบางคา 2471 ฉะเชิงเทรา

2500 ฿
เหรียญชินราช หลวงพ่อติ่ง วัดบางคา 2471 ฉะเชิงเทรา