เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน

เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงินเหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน

400 ฿
เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงินเหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน